เตือนผีน้อยที่ยังไม่เข้าระบบการกักตัว ให้รีบรายงานตัวกับสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตือน แรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ที่ยังไม่เข้ารับการเฝ้าระวังอาการในพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด รายงานตัวด่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 ส่วนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มีแรงงานนอกระบบเข้ารับการเฝ้าระสังเกตุอาการล็อตแรก 60 คน          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่...

ด่วน! ‘หมอพร้อม’ ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ด่วน! ‘หมอพร้อม’ ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64 เป็นต้นไป วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ได้โพสต์ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554...
มาอีกแล้ว!!  ข่าวปลอมปี 51  "หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์"  ไม่จริง!! เตือน!! แชร์ต่อ ผิด พ.ร.บ. คอมฯ โทษหนักติดคุก 2 ปี ปรับ1 แสนบาท

มาอีกแล้ว!!  ข่าวปลอมปี 51  “หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์”  ไม่จริง!! เตือน!!  แชร์ต่อ ผิด พ.ร.บ. คอมฯ โทษหนักติดคุก 2 ปี...

มาอีกแล้ว!!  ข่าวปลอมปี 51  "หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์"  ไม่จริง!! เตือน!! แชร์ต่อ ผิด พ.ร.บ. คอมฯ โทษหนักติดคุก 2 ปี ปรับ1 แสนบาท นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันข่าว "หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์" ไม่จริง เป็นข่าวปลอมที่เกิดจากผู้ไม่หวังดีคิดทำลายภาคอุตสากรรม ถูกนำมาแชร์วนทุกปี "กรมปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์...

ก.แรงงาน ยืดอายุให้ต่างด้าวทำงานได้อีก 3 เดือน หลังเจอวิกฤติ ‘โควิด-19’

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เห็นชอบการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถอยู่ต่อในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย กระทรวงแรงงานและมหาดไทย จะออกประกาศ      วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5...
เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียน หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี

เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียนเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี !!

เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียนเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี !! ตามที่กระทรวงการคลัง ให้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน นั้น  ปรากฎว่า มีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาส! รับลงทะเบียน แล้วหักหัวคิว โดยประกาศผ่านทางเพจฟซบุ๊ก ทางโซเชียล นับเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น...

ผบ.ตร. ส่งหนังสือด่วน! แจ้งยกเลิกการตั้งจุดตรวจ ย้ำการตั้ง “ด่านตรวจถาวร” กรณีมีเหตุฉุกเฉินยังตั้งได้

ผบ.ตร. ส่งหนังสือด่วน! แจ้งยกเลิกการตั้งจุดตรวจ ย้ำการตั้ง "ด่านตรวจถาวร" กรณีมีเหตุฉุกเฉินยังตั้งได้      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้มีวิทยุราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้ 1.ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทุกประเภท แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงด่านตรวจถาวร ที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี...

เช็กเลย! สิทธิรับเงินเยียวยา 3,000 บาท กลุ่มเปราะบาง

เช็กเลย! สิทธิรับเงินเยียวยา 3,000 บาท กลุ่มเปราะบาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบสิทธิ มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์นี้ >> http://covid.m-society.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรุงเทพฯ สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651...
เตรียมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

เตรียมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำร่องประเทศไต้หวันกว่า 1,000 คน

เตรียมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำร่องประเทศไต้หวันกว่า 1,000 คน หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาแรงงานได้รับผลกระทบตกงานหรือขาดรายได้ หลังสถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ได้ร่วมกันเร่งเตรียมความพร้อมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษา ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทย เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ในเบื้องต้นนำร่องส่งแรงงานไปไต้หวันกว่า 1,000 คน...

ด่วน! ครม.ไฟเขียว เยียวยาผู้ประกันตน “ม.33 เรารักกัน” พร้อมเปิดคุณสมบัติและเงื่อนไข ลงทะเบียนวันแรก 21 ก.พ. นี้

ด่วน! ครม.ไฟเขียว เยียวยาผู้ประกันตน "ม.33 เรารักกัน" พร้อมเปิดคุณสมบัติและเงื่อนไข ลงทะเบียนวันแรก 21 ก.พ. นี้ วันที่ 15 ก.พ. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านโครงการ "ม.33เรารักกัน" ให้วงเงินเยียวยา 4,000 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เงื่อนไขคุณสมบัติ -เป็นผู้มีสัญชาติไทย -เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม -ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -ไม่ได้รับสิทธิโครงการ...

ครม.เห็นชอบ เพิ่มค่าใช้จ่ายโควิด-19 ตามกฎหมายโรคติดต่อ พร้อมเพิ่มค่าพาหนะ ส่งต่อผู้ป่วย

ครม.เห็นชอบ เพิ่มค่าใช้จ่ายโควิด-19 ตามกฎหมายโรคติดต่อ พร้อมเพิ่มค่าพาหนะ ส่งต่อผู้ป่วย ครม.เห็นชอบ เพิ่มค่าใช้จ่ายโควิด-19 ตามกฎหมายโรคติดต่อ พร้อมเพิ่มค่าพาหนะ ส่งต่อผู้ป่วย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระสำคัญ 1. ค่าใช้จ่าย...

สิระ เปิดปณ.9999 รับร้องเรียนหากถูกหน่วยงานรัฐฯ รังแก

นายสิระ เจนจาคะ เปิดตู้ ปณ.9999 รับร้องเรียนอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งบ่อนการพนัน และยาเสพติด หรือถูกหน่วยงานรัฐเอาเปรียบ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ตนได้เปิดตู้ ปณ. เพื่อเป็นช่องทางให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนก็สามารถร้องทุกข์ผ่านตนได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ตนทำหน้าที่ประธาน...
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 เมษายน 2563

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 เมษายน 2563

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน...
ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร?

ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร?

ทำความเข้าใจการกินยา “พาราเซตามอล” กินให้ถูก กินให้ปลอดภัย ต้องกินอย่างไร? ยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 325 มิลลิกรัม และขนาด 500 มิลลิกรัม ซึ่งต้องกินตามน้ำหนักตัว โดยการกินยาแต่ละครั้ง ควรกินห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง และใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ เช่น ปวดหรือมีไข้ ยาพาราเซตามอล ขนาด...

แผ่นดินไหว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาด 2.4 ลึก 3 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาด 2.4 ลึก 3 กิโลเมตร       วันที่ 17 มกราคม 2563 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 09.37 น. ขนาด 2.4 ลึก 3 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่...
สถาบันมะเร็งฯ แจ้งเตือนข่าวบิดเบือน “อาหารเปรี้ยว 7 ชนิด ต้านมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งฯ แจ้งเตือนข่าวบิดเบือน “อาหารเปรี้ยว 7 ชนิด ต้านมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งฯ แจ้งเตือนข่าวบิดเบือน “อาหารเปรี้ยว 7 ชนิด ต้านมะเร็ง” ตามที่มีคลิปวีดีโอเผยแพร่อาหารเปรี้ยว 7 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ ดอกชบา มะนาว มะขามป้อม แครนเบอร์รี่ น้ำหมักชีวภาพ และอาหารหมักดองอนามัยช่วยต้านมะเร็ง นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ มะเขือเทศ มะนาว...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เซ็นซื้อ “โมเดอร์นา” จำนวน 8 ล้านโดส ใช้เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปีหน้า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เซ็นซื้อ "โมเดอร์นา" จำนวน 8 ล้านโดส ใช้เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปีหน้า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (Covid-19 Vaccine...

“หมอมนูญ” แนะแจกลอตเตอรี่ฟรีให้คนมาฉีดวัคซีน ออกรางวัลใหญ่ให้ทุกเดือน กระตุ้นคนไทยออกมาฉีดวัคซีนโควิด-19

"หมอมนูญ" แนะแจกลอตเตอรี่ฟรีให้คนมาฉีดวัคซีน ออกรางวัลใหญ่ให้ทุกเดือน กระตุ้นคนไทยออกมาฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 15 พ.ค 64 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ระบุว่า  กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมี 11.7 ล้านคน และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังอายุน้อยกว่า...

เปิดประเทศ 7 วัน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 20,000 คน คาดเพิ่มขึ้นอีกช่วงปลายปีนี้

​โฆษกรัฐบาลเผย เปิดประเทศ 7 วันน่าพอใจ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 20,000 คน คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกช่วงปลายปี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากเปิดประเทศแล้ว 7 วัน รัฐบาลประเมินว่าสถานการณ์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 20,000 คน ในจำนวนนี้ตรวจพบเชื้อโควิดเพียง 15...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่    ...

ไทยยังฮอต! เดือน มิ.ย. 63 มีต่างชาติลงทุน 22 ราย สร้างงานให้คนไทย 3,575 คน

ไทยยังฮอต! เดือน มิ.ย. 63 มีต่างชาติลงทุน 22 ราย สร้างงานให้คนไทย 3,575 คน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวเลขนักลงทุนที่ได้ขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในบ้านเราว่ามีถึง 22 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ซึ่งรวมมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1,587 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 3,575 คน ประเภทธุรกิจที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 4 ราย...

สธ. แนะประชาชนจัด “งานบุญ-งานบวช” แบบ New Normal สร้างความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์และญาติโยม

กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางกิจกรรมงานบุญแบบ New Normal ยึดมาตรการความปลอดภัย ในช่วงเข้าพรรษาไม่นำเชื้อเข้าวัด มติมหาเถรสมาคมให้จัดงานบุญ งานบวช แต่ต้องเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ล้างมือ สร้างความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์และญาติโยมจากโควิด 19 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษาในช่วงสถานการณ์โควิด...

ราคาทองพุ่ง! เปิดตลาดวันนี้ปรับขึ้น 100 บาท ราคาพุ่งทุบสถิติ ทองรูปพรรณขายออกแตะบาทละ 27,700 บาท

ราคาทองพุ่ง! เปิดตลาดวันนี้ปรับขึ้น 100 บาท ราคาพุ่งทุบสถิติ ทองรูปพรรณขายออกแตะบาทละ 27,700 บาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.30 น. ปรับขึ้น 50 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อเวลา...

ฝรั่งชมคนไทยใจดี เอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านให้นั่งพัก หารู้ไม่จริงๆแล้ววางไว้กั๊กที่จอดรถ

ฝรั่งชมคนไทยใจดี เอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านให้นั่งพัก หารู้ไม่วางไว้กั๊กที่จอดรถ      ผู้ใช้เฟซุบ๊กชื่อ โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับชาวต่างที่ชื่นชมคนไทยว่ามีน้ำใจ เอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านให้นั่งพัก หารู้ไม่จริงๆแล้ววางไว้กั๊กที่จอด โดยข้อความระบุว่า ญาติมาจากเยอรมัน​ ลุงเลยพามาเที่ยว พามาเดินเล่นในตลาดก็เห็นภาพแบบนี้ ฝรั่งเค้าก็หันมาชมกับลุงว่าคนสมุทรสาครใจดีมาก เอาเก้าอี้มาตั้งไว้หน้าบ้าน แสดงว่าคนที่นี่มีน้ำใจเผื่อแผ่ ถ้ามีคนเดินทางมาเหนื่อยจะได้นั่งพัก 555 ลุงอ่ะ หน้าชา ได้แต่ตอบไปตรงๆว่า คนพวกนี้มันใจดี โคตรๆเลยจริงๆจ้า...

รองอธิบดีกรมป่าไม้ วอนอย่าตัด “ต้นตีนเป็ด” ชี้ออกดอกแค่ปีละครั้ง มีประโยชน์มากกว่าโทษ หากทนไม่ได้ให้แจ้งกรมป่าไม้ จะส่งคนไปล้อมย้ายไปที่เหมาะสม

รองอธิบดีกรมป่าไม้ วอนอย่าตัด "ต้นตีนเป็ด" ชี้ออกดอกแค่ปีละครั้ง มีประโยชน์มากกว่าโทษ หากทนไม่ได้ให้แจ้งกรมป่าไม้ จะส่งคนไปล้อมย้ายไปที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 64 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เวลานี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ไม้หลายชนิดเริ่มออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ ซึ่งเวลานี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพื้นที่ นั่นคือมีหลายคนรู้สึกว่า พญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด ให้ดอกที่มีกลิ่นแรง...

ชวนชม “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” คืนวันแม่ 12 ส.ค. 63 นี้ ตกสูงสุดประมาณ 110 ดวงต่อชั่วโมง

ชวนชม “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” คืนวันแม่ 12 ส.ค. 63 นี้ ตกสูงสุดประมาณ 110 ดวงต่อชั่วโมง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยคืนวันแม่ 12 สิงหาคม ถึงรุ่งเช้า 13 สิงหาคม 2563...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุม ทำภาคเหนือหนาวเย็นต่อเนื่อง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุม ทำภาคเหนือหนาวเย็นต่อเนื่อง วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนได้พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว และบริเวณยอดดอยในภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด...
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

ภาคเหนืออากาศร้อนและมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เมษายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์...

แจ้ง “เลื่อนรับทหารใหม่” จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 ก.ค. 64 เพื่อความปลอดภัยทหารใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดต่อเนื่อง

แจ้ง "เลื่อนรับทหารใหม่" จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 64 เพื่อความปลอดภัยทหารใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดต่อเนื่อง ได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทางราชการได้มีการนัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในห้วงวันที่...

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร      วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.01 น. รายงานแผ่นดินไหว ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว...
ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน

ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน

ประกาศแล้ว! รอรับได้เลย รัฐเตรียมโอนเงินพิเศษ อสม. คนละ 3,500 บาท วันที่ 21 ก.ย.63 แน่นอน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ย้ำบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดเสร็จสิ้นในกันยายนนี้ หากพบคนแสวงผลประโยชน์เอาผิดถึงที่สุด ระบุ อสม.ได้ค่าตอบแทน 3,500 บาทในวันที่ 21 กันยายน พร้อมเร่งเดินหน้าจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้ประเทศไทยทั้ง 3...

องค์การอนามัยโลก แถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2

องค์การอนามัยโลก แถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาแถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนยังคงต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง จากรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดระลอกที่ 2 อีกครั้ง พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเพิ่มกว่า 1.5 แสนราย ซึ่งมากที่สุดในวันเดียว ตั้งแต่มีการเริ่มระบาด...

กรมการค้าภายในยันหน้ากากอนามัยมีเพียงพอแน่ ขอให้ทุกคนแบ่งปันกันใช้ ไม่ตื่นตระหนก และไม่กักตุนหน้ากากอนามัย

กรมการค้าภายในยันหน้ากากอนามัยมีเพียงพอแน่ มุ่งบริหารจัดการให้ประชาชน มีใช้ในประเทศอย่างเพียงพอและทั่วถึง ขอให้ทุกคนแบ่งปันกันใช้และไม่ตื่นตระหนก กักตุนหน้ากากอนามัย เราจะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน      นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน ซึ่งเกิดจากความตื่นตระหนกของผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 ในขณะที่โรงงานในประเทศมีกำลังการผลิตที่จำกัด 1,350,000 ชิ้นต่อวัน ประกอบกับปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเริ่มขาดแคลนและหายาก กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้รับมอบหมายให้จัดระเบียบให้โรงงานผลิตกระจายหน้ากากโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข...

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ  

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564  ภาคเหนือวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือและภาคกลาง กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ภาคเหนือ...

ครม. มีมติ ทุ่มงบ 6.1 พันล้าน จัดหาวัคซีน “ซิโนแวค” เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส

ครม. มีมติ ทุ่มงบ 6.1 พันล้าน จัดหาวัคซีน "ซิโนแวค" เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส วันที่ 6 ก.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติจัดซื้อวัคซีน Sinovac จำนวน 10.9 ล้านโดน จัดซื้อโดยกรมควบคุมโรค แบ่งเป็น เดือนกรกฎาคม วงเงิน 3,894.8...

พรุ่งนี้(8 ส.ค. 62) ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์

พรุ่งนี้(8 ส.ค. 62) ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์      แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร ส่วยดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น. *ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง...

ทองขึ้นพุ่งพรวด 400 บาท รูปพรรณขายออกแตะบาทละ 23,300 บาท

ทองขึ้นพุ่งพรวด 400 บาท รูปพรรณขายออกแตะบาทละ 23,300 บาท      วันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 14.09 น. ซึ่งราคาในวันนี้ปรับขึ้น 400 บาท  ด้วยกัน โดยราคาทองคำตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งและตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ที่เมื่อช่วงรุ่งเช้าวันนี้มีรายงานข่าวว่าทางอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกา ทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่...

ปล่อยคาราวาน “ข้าวเหนียวถุงราคาถูก” ออกจำหน่ายทั่วประเทศ

“จุรินทร์” ปล่อยคาราวานข้าวเหนียวถุงราคาถูกออกจำหน่ายทั่วประเทศ      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกเหนียวออกสู่ตลาดลดลง ทำให้ราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 62 กระทบต่อผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้บริโภค โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวปี 61 เฉลี่ยที่ 9,549 บาท/ตัน และปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 17,920 บาท/ตัน ณ วันที่...

พรุ่งนี้(24 ธ.ค. 62) แจ้งปรับราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด

พรุ่งนี้(24 ธ.ค. 62) แจ้งปรับราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด      แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. *ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง...
ส่องมาตรการผ่อนปรน คลายล็อก ในอาเซียน (เดือนกรกฎาคม 2563)

ส่อง!! มาตรการมาตรการผ่อนปรน คลายล็อก เดือนกรกฎาคม 2563 จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ของอาเซียน อนุญาตให้ธุรกิจบางส่วนเปิดทำการได้ และอนุญาตให้ทำกิจกรรมและการเดินทางบางประเภทมากขึ้น

ส่อง!! มาตรการมาตรการผ่อนปรน คลายล็อก เดือนกรกฎาคม 2563 จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ของอาเซียน อนุญาตให้ธุรกิจบางส่วนเปิดทำการได้ และอนุญาตให้ทำกิจกรรมและการเดินทางบางประเภทมากขึ้น บรูไนดารุสซาลาม - ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2563 ผ่อนคลายระยะที่ 3 - อนุญาตให้รวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน - อนุญาตเปิดสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ร้านอินเทอร์เน็ต สนามกีฬา ฟิตเนส ตลาด...

พยากรณ์อากาศ ทุกภาค วันที่ 14 ตุลาคม 2562

พยากรณ์อากาศ ทุกภาค วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง...

พาณิชย์เตือนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า พบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

พาณิชย์เตือนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า พบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีสาเหตุ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรมการค้าภายในจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยได้เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ก็จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน...

จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจ “โควิด-19” ง่าย สะดวก รวดเร็ว รู้ผลใน 15 นาที

จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจ "โควิด-19" ง่าย สะดวก รวดเร็ว รู้ผลใน 15 นาที      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนา Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19  หรือไม่ ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ วันที่ 2 กันยายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในตอนกลางวัน

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในตอนกลางวัน วันที่ 8 มีนาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก...

“แอสตราเซนเนกา” ยืนยันเดือน มิ.ย. ส่งมอบวัคซีนให้ไทยครบ 6 ล้านโดส ภายในสัปดาห์นี้ ตามแผนการจัดหาวัคซีนของไทย

“แอสตราเซนเนกา” ยืนยันเดือน มิ.ย. ส่งมอบวัคซีนให้ไทยครบ 6 ล้านโดส ภายในสัปดาห์นี้ ตามแผนการจัดหาวัคซีนของไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2564 แอสตราเซเนกา เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 4.7 ล้านโดส และจะทำการส่งมอบวัคซีนครบ 6 ล้านโดสภายในสัปดาห์นี้ ตามแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย นายเจมส์ ทีก ประธาน...
คนกีฬาเฮ! รับเงินเยียวยาโควิด-19 คาดเริ่มจ่ายได้ภายใน มิ.ย. นี้

คนกีฬาเฮ! รับเงินเยียวยาโควิด-19 คาดเริ่มจ่ายได้ภายใน มิ.ย. นี้

คนกีฬาเฮ! รับเงินเยียวยาโควิด-19 คาดเริ่มจ่ายได้ภายใน มิ.ย. นี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...

สธ. ยัน! โควิดระลอก 2 ยังไม่เกิดในไทย แต่เตรียมพร้อมระบบทางการแพทย์ไว้รองรับแล้ว

สธ. ยัน! โควิดระลอก 2 ยังไม่เกิดในไทย แต่เตรียมพร้อมระบบทางการแพทย์ไว้รองรับแล้ว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้กรมการแพทย์ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์ทุกสังกัดเตรียมความพร้อมเรื่องเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แม้ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ในประเทศไทยจะควบคุมได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ยืนยันว่าทางการแพทย์พร้อมรับกับสถานการณ์ระบาดในอนาคต หากเกิดขึ้นจริงก็มีเตียง พร้อมรับได้กว่า 20,000 เตียงทั่วประเทศ มีเครื่องมือ ยาต่างๆ พร้อมดูแลอย่างมีคุณภาพ ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ภาคเหนือวันนี้มีฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ของพื้นที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก...

สธ. เผยยังไม่ทราบแน่ชัด ดีเจหนุ่มติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตรวจแล้วไม่พบเชื้อ เร่งพิสูจน์เชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ใด

สธ. เผยยังไม่ทราบแน่ชัด ดีเจหนุ่มติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตรวจแล้วไม่พบเชื้อ เร่งพิสูจน์เชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ใด วันนี้ (4 กันยายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำตรวจพบติดเชื้อโควิด...

เชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศ 30 ตุลาคม 2564

เชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศ 30 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย...

หมอธีระ ชี้อย่าประมาท‼ ส่องโควิดไทยห่วงระบาดระลอก 4 ในช่วงปลายปี อาจระบาดติด Top 5 เอเชีย แนะป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด

หมอธีระ ชี้อย่าประมาท‼ ส่องโควิดไทยห่วงระบาดระลอก 4 ในช่วงปลายปี  อาจระบาดติด Top 5 เอเชีย แนะป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ระุว่า สถานการณ์ที่ไม่อยากเห็นในไตรมาสสุดท้าย ด้วยสถานะของระบบการตรวจคัดกรองโรคที่มีศักยภาพจำกัด ระบบการจัดซื้อจัดหาและแจกจ่ายอาวุธป้องกันที่มีปัญหาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ และกระหน่ำด้วยการเปิดประเทศหลากหลายรูปแบบท่ามกลางการระบาดในประเทศที่กระจายไปทั่วและคุมไม่ได้ ภาพที่น่าเป็นห่วง...

พาณิชย์เชือดแล้ว 45 ร้านค้า ฉวยโอกาสขึ้นราคา “คนละครึ่ง-เราชนะ” ชี้โทษหนักคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

พาณิชย์เชือดแล้ว 45 ร้านค้า ฉวยโอกาสขึ้นราคา "คนละครึ่ง-เราชนะ" ชี้โทษหนักคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนร้านธงฟ้าไม่ให้มีพฤติกรรมฉวยโอกาส หรือกระทำผิดกรมการค้าภายในจึงได้ส่งหนังสือเวียนถึงร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ คือ ห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามรับ/แลกเป็นเงินสด...

ครม.รับทราบ มาตรการลดค่าไฟ 3 เดือน ช่วยประชาชน 22 ล้านราย ใช้งบกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท

ครม.รับทราบ มาตรการลดค่าไฟ 3 เดือน ช่วยประชาชน 22 ล้านราย ใช้งบกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท      วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือน มี.ค....

โฆษกรัฐบาลเผยเหตุผล ทำไมต้องขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึง 30 มิ.ย. 63

โฆษกรัฐบาลเผยเหตุผล ทำไมต้องขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึง 30 มิ.ย. 63 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ถึง 30...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564  ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ภาคเหนือ...

โฆษก ศบค. เตือนประชาชนใน 10 จังหวัด ติดชายแดนเมียนมา คุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

โฆษก ศบค. เตือนประชาชนใน 10 จังหวัด ติดชายแดนเมียนมา คุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โฆษก ศบค. เผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของเมียนมา ว่ตัวเลขผู้ป่วยรวมของเมียนมาทะลุหนึ่งหมื่นรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานการณ์ของเมียนมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามขอบของประเทศในส่วนที่ติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ต่อมาต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนเริ่มผู้ติดเชื้อที่ใจกลางของประเทศ และช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนกันยายน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตที่กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของเมียนมา ทั้งนี้ ขอบแนวชายแดนของเมียนมามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยรวม 10...
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563

ภาคเหนือมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีแนวโน้มฝนฟ้าคะนองลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง...

ชวนชมดาวเคียงเดือน พร้อมดาวเคราะห์ชุมนุม เช้ามืด 18 – 20 มี.ค. นี้

สดร. ชวนชมดาวเคียงเดือน พร้อมดาวเคราะห์ชุมนุม เช้ามืด 18 - 20 มี.ค. นี้      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” และ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” วันที่ 18 - 20...

รมช.สาธารณสุข เผยพบพนักงานโรมแรมสัมผัสผู้ป่วยโอไมครอน มีผลบวก 1 ราย เร่งตรวจหาสายพันธุ์

รมช.สาธารณสุข เผยพบพนักงานโรมแรมสัมผัสผู้ป่วยโอไมครอน มีผลบวก 1 ราย เร่งตรวจหาสายพันธุ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ชาวสหรัฐอเมริกา รายแรกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการพิเศษเข้ามาดูแล ขณะที่กลุ่มผู้เสี่ยงสูง 17 รายนั้น การตรวจมีผลเป็นลบ 16 ราย...
error: Alert: Content is protected !!