Monday, May 25, 2020
More
  Home ข่าวทั่วไทย พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

       พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนลดลงในระยะนี้

       สำหรับภาคเหนือ วันนี้มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร และพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

  Must Read

  ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น

  ประกันสังคม ขยายเวลาให้ลูกจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ ภายใน 2 ปี กรณีตกหล่น นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม กรณีนายจ้าง หรือรัฐบาล สั่งให้หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 63 และนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ให้มารับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้ แต่ต้องหยุดงานรวมกันไม่เกิน...

  The Secret to Your Company’s Financial Health is Very Important

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...

  Dell Will Invest $125 Billion in China’s Tech in the Next 5 Years

  A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon...
  error: Alert: Content is protected !!