ไฟเขียว “วัด” จัดกิจกรรม ทำบุญได้ตามปกติ แนววิถีใหม่ ย้ำ!! การ์ดอย่าตก

199

ไฟเขียว “วัด” จัดกิจกรรม ทำบุญได้ตามปกติ แนววิถีใหม่ ย้ำ!! การ์ดอย่าตก

นับตั้งแต่โรคโควิด-19 ได้ระบาดในประเทศไทย ทำให้ศาสนสถานหลายแห่งต้องทำการปิดชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สามารถควบคุมได้แล้ว

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จึงมีมติให้วัดทุกแห่งทั่วประเทศกลับมาทำกิจกรรมทางศาสนาได้ทุกประเภท เช่น ฟังเทศน์ ฟังธรรม งานบวช งานเวียนเทียนต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมทำบุญต่าง ๆ จะต้องมีการคัดกรอง วัดไข้  มีเจลล้างมือ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลพอสมควร ถ้ามีคนจำนวนมากอาจจะต้องแบ่งเป็นรอบ ๆ  สำหรับวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวต้องระวังให้มากและดำเนินการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย