Home Authors Posts by phookun

phookun

120 POSTS 0 COMMENTS

สธ. จัดระบบเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย วางเงื่อนไขกักกัน 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบรองรับนักท่องเที่ยวระยะยาว 270 วัน สร้างความปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 วางเงื่อนไขกักกัน 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ได้ พร้อมสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ ประชาชน และชุมชน           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธเรศ...
error: Alert: Content is protected !!