นักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% หลังมีการประกาศเรียนออนไลน์ เผยนักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

1061

นักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% หลังมีการประกาศเรียนออนไลน์ นักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตัวแทนนักศึกษา 16 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วมมหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยผู้แทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 16 แห่ง มีข้อเรียกร้อง 3 ประการ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการคืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในอัตราร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานี้หรือจนกว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตามปกติ
2) เรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินเพื่อการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้
3) เรียกร้องให้ผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยรับฟังปัญหาที่นิสิตนักศึกษากำลังประสบและดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงนิสิตนักศึกษาเป็นหลัก

ทั้งนี้ทุกองค์กรนิสิตนักศึกษาหวังว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะร่วมหาแนวทางในการพิจารณาและแก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนิสิตนักศึกษาได้Facebook Comments