สธ. ชี้แจง ที่ระบุว่าหน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้ แต่ต้องใส่ให้ถูกวิธี

998

สธ. ชี้แจง ที่ระบุว่าหน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้ แต่ต้องใส่ให้ถูกวิธี

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบข้อสงสัย การสวมหน้ากากผ้าไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ Omicron แม้จะสวมใส่หน้ากาก N95 หากใส่ไม่ถูกวิธี ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ขึ้นอยู่กับวิธีการใส่ หน้ากากผ้าที่เราแนะนำ ควรเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติดี เช่น ผ้ามัสลิน และควรใส่ให้ถูกวิธี หน้ากากผ้ายืนยันว่ายังช่วยป้องกันความเสี่ยงได้

Facebook Comments