Home ข่าวทั่วไทย ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

-

ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.–31 พ.ค. 63 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการเป็นเอกภาพทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันของไทยลดลง การบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ทั้งนี้หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป  และเห็นว่าควรคงมาตรการที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ ทั้งการจำกัดการเข้าราชอาณาจักร ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 น.- 04.00 น. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก

ภายหลังขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ศบค. เป็นกลไกหลักกำหนดกรอบแนวทางการบังคับใช้อำนาจ และผู้ว่าฯ กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจและความรับผิดชอบในพื้นที่ โดยกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดตรวจสอบคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับ และ เตรียมรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ปกติขึ้น ลดผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการดำเนินการคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข พิจารณาประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้หากพบว่าสถานการณ์ มีแนวโน้มที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ดีขึ้นจะพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม  แต่หากมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรค หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทันที ระหว่างผ่อนคลายมาตรการ จะเร่งรัดตรวจเชื้อ ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และใช้เทคโนโลยีติดตาม เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีก

Cr. โฆษกรัฐบาล

 

Must Read

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว

กรีนทราเวล มอบความพิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว พิเศษ!! รอบปฐมฤกษ์ สิงหา พาแม่สวดมนต์ วัดถ้ำเมืองนะ เชียงดาว จองด่วนก่อนเต็ม ... จากราคาปกติ 299 บ. เหลือเพียง 260 บ./ท่าน รวมคูปองอาหาร ออกเดินทางวันที่ 12 ส.ค....
error: Alert: Content is protected !!