Home ข่าวทั่วไทย ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

-

ครม. อนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.  – 31 พ.ค. 63

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.–31 พ.ค. 63 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการเป็นเอกภาพทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันของไทยลดลง การบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ทั้งนี้หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป  และเห็นว่าควรคงมาตรการที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ ทั้งการจำกัดการเข้าราชอาณาจักร ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 น.- 04.00 น. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก

ภายหลังขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ศบค. เป็นกลไกหลักกำหนดกรอบแนวทางการบังคับใช้อำนาจ และผู้ว่าฯ กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจและความรับผิดชอบในพื้นที่ โดยกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดตรวจสอบคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับ และ เตรียมรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ปกติขึ้น ลดผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการดำเนินการคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข พิจารณาประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้หากพบว่าสถานการณ์ มีแนวโน้มที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ดีขึ้นจะพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม  แต่หากมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรค หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทันที ระหว่างผ่อนคลายมาตรการ จะเร่งรัดตรวจเชื้อ ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และใช้เทคโนโลยีติดตาม เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีก

Cr. โฆษกรัฐบาล

 

Must Read

ผ่าน 1 เดือน จราจรเชียงใหม่ใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก มีความแม่นยำถึง 98% ออกใบสั่งไปแล้วกว่า 723 ใบ

ผ่าน 1 เดือน จราจรเชียงใหม่ใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก มีความแม่นยำถึง 98% ออกใบสั่งไปแล้วกว่า 723 ใบ      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เจนโสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่5อำเภอร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่.แผนงานสนุบสนุนการป้องกันอุบัติหตุจราจร ( สอจร...
error: Alert: Content is protected !!