กมธ.กัญชากัญชง เคาะกำหนดจำนวนการปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน

306

กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เผยแนวทางการป้องกันและควบคุมการใช้กัญชากับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมพิจารณากำหนดกรอบการปลูกกัญชา แบบครัวเรือนและแบบธุรกิจ

วันที่ 20 มิ.ย. 65 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง  พ.ศ. …. เปิดเผยว่า  กรรมาธิการฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ร่วมกันป้องกัน และควบคุมการใช้กัญชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้ามใช้กัญชา กับกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งนี้ขอให้ประชาชนและสถานศึกษาทุกแห่งคลายความกังวล เนื่องจากกรรมาธิการมีความเห็นพ้องต่อแนวทางดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพรวมถึงด้านการแพทย์ ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่า มีผู้ลงทะเบียนจดแจ้งการขอปลูกกัญชาแล้วกว่า 9 แสนราย ส่วนความคืบหน้าในข้อกำหนดการปลูกกัญชาในครัวเรือนนั้น กรรมาธิการได้วางกรอบไว้คือ 1 ครัวเรือน สามารถปลูกได้ไม่เกิน 10 ต้น ส่วนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมประชาชนรายย่อยให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อาจจะเรียกเก็บค่าธรรมให้น้อยที่สุด หรืออาจจะไม่มีการเรียกเก็บเลย
    ส่วนกรณีผู้ประกอบธุรกิจ กัญชา กัญชง แบ่งขนาดธุรกิจออกเป็น ธุรกิจขนาดเล็กปลูกไม่เกิน 5 ไร่ ธุรกิจขนาดกลางปลูกไม่เกิน 20 ไร่ และธุรกิจขนาดใหญ่ปลูกตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด ส่วนกรณีผู้ที่ใช้ในทางการแพทย์จะมีหลักการในการคุ้มครองเพื่อใช้ในการรักษารวมถึงการจดแจ้งเพื่อการใช้ทางด้านการแพทย์ และให้อำนวยความสะดวกต่อการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
Facebook Comments