หมอหมูเตือน! เข้านอนหลังตี 1 เป็นประจำ เสี่ยงวิตกกังวลและซึมเศร้า

19 มิ.ย. 67 - รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “หมอหมู วีระศักดิ์” ประเด็นเกี่ยวกับอันตรายของการนอนดึกเป็นประจำ ระบุว่า “เข้านอนหลังตี 1 เป็นประจำ เสี่ยง! วิตกกังวลและซึมเศร้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรอจนเกินตี 1 เพื่อเข้านอนนั้นไม่ดีสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต จริงๆ นะครับ จากการศึกษาที่มีการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน...

วิจารณ์สนั่น! ติดป้ายหน้าร้าน ไรเดอร์รอในร้าน คิดค่าบริการ 10 บาท ล่าสุดร้านแจงแล้ว

19 มิ.ย. 67 - กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเฟซบุ๊กเพจ “ซ้อขยี้ข่าว3” ได้โพสต์ภาพร้านแห่งหนึ่ง ใน จ.ร้อยเอ็ด ที่มีการติดป้ายบริเวณประตูระบุว่า “ไรเดอร์รอในร้าน ค่าบริการ 10 บาทค่ะ” ล่าสุดร้านดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงว่า "ตามที่ทางร้านได้เห็นจากสื่อโซเชียลต่างๆ ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ออกมาชี้แจง ป้ายที่ทางร้านได้ติดไว้ตรงประตูทางเข้า ที่ใช้ประโยคคำว่า “คิดค่าบริการไรเดอร์ 10 บาท” ทางร้านไม่ได้มีเจตนาจะเก็บเงินไรเดอร์แต่อย่างใด...

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเติม 42 จังหวัด รวมเชียงใหม่ ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

19 มิ.ย. 67 - เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่อง ซึ่งล่าสุด...

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 89 สู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนาน นับจากปี 2477 ถึงวันนี้มีก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปีแม่โจ้ ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา” นอกจากด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยที่ต่อยอดองค์ความรู้จนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำไปช่วยเหลือ พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อ “เสพ” ผิดกฎหมาย

18 มิ.ย. 67 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษอย่างจริงจัง โดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ดังนี้ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) มีปริมาณไม่เกิน 1...