ชัดเจนมาอีกนิด มีเว็บไซต์และ QR โค้ด ตรวจสิทธิ์ สำหรับขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน

235415
ขอเงินคืน ไฟฟ้า

เกณฑ์คืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้า สู้วิกฤต #โควิด19

การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า วงเงิน 32,700 ล้านบาท พวกเราสามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ได้ โดยตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางนี้ก็ได้ครับ

เริ่ม 25 มี.ค. 2563
จิ้มไปที่เว็บไซต์นี้ >> https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ขอเงินคืน ไฟฟ้า