กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพบโควิดสายพันธุ์อินเดียแล้ว 235 คน กระจายไป 10 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้พบแล้ว 26 ราย แต่ยังพบเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ นราธิวาส

3444

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพบโควิดสายพันธุ์อินเดียแล้ว 235 คน กระจายไป 10 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้พบแล้ว 26 ราย แต่ยังพบเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ นราธิวาส

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด19 ที่ระบาดระลอกใหม่ในไทย จาก 3,964 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ 7 มิ.ย.64) พบ

-สายพันธุ์อังกฤษ (Alpha) 3,595 ราย คิด 90% ของกลุ่มตัวอย่าง

-สายพันธุ์อินเดีย (Delta) 235 ราย อยู่ในกทม. 206 ราย พบในแคมป์คนงานหลักสี่และกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับแคมป์คนงานหลักสี่

-สายพันธุ์แฟริกาใต้ (Beta) ตรวจพบแล้ว 26 ราย แต่ยังพบเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ปัจจุบัน ยังไม่ตรวจพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะในประเทศไทย

Facebook Comments