รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

111

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

– รวม 7,139 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,944 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย
ผู้ป่วยสะสม 161,204 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,100 ราย
หายป่วยสะสม 111,615 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,485 ราย
———————
เสียชีวิต 13 ราย
th.jpg
n2eXoy.jpg