เชียงใหม่คว้าอันดับ 10 เมืองที่เหมาะแก่การทำงานและพักผ่อน ที่สุดในโลก

blank

เชียงใหม่คว้าอันดับ 10 เมืองที่เหมาะแก่การทำงานและพักผ่อน ที่สุดในโลก

เว็บไซต์ Holidu.co.uk ของประเทศอังกฤษ จัดอันดับ 150 เมือง สำหรับการทำงานและพักผ่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานและประสงค์จะพักผ่อนในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเช่ารายเดือนของที่พัก ค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงาน ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวัน ความเร็วของสัญญาณ Wifi กิจกรรมที่น่าสนใจ
โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผลการรวมคะแนนปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 1 เมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก ด้านเชียงใหม่คว้าอันดับ 10 ร่วมกับภูเก็ต
สาเหตุที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก เนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ตลาดน้ำ รวมถึง Street Food ประกอบประชาชนมีน้ำใจ สามารถพูดภาษาต่างประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี รวมถึงอัตราค่าครองชีพยังถูกกว่าหลายประเทศ
เชื่อว่าหากสถานการณ์การโควิด-19 ดีขึ้น หรือภาครัฐมีการปรับมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอีกครั้ง
blank