กระทรวงการคลังเดินหน้าต่อ นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เผยต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ ไม่แจกอัตโนมัติ

1234

10 ต.ค. 66 – นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่า จะไม่ได้แจกเงินให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติ แต่จะมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ โดยจะมีการดึงฐานข้อมูลเก่าที่ประชาชนเคยเข้าร่วมโครงการของรัฐอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการ Check-list และใช้ในการยืนยันสิทธิ์

ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเลย จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพราะมันถูกกำหนดโดยกรอบกฎหมาย เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจริง

แต่หากใครที่ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ก็ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียน

นายจุลพันธ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 12 ต.ค. 66 จะมีการพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน วันที่ 24 ต.ค. นี้ พร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงให้เกิดความสมดุล เช่น เงื่อนไขรัศมีการใช้จ่าย 4 กิโลเมตร ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน อาจครอบคลุมรัศมีในตำบล หรืออำเภอ หรือจังหวัด