“เชียงใหม่” เริ่มแล้ว! ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

2222

3 พ.ค. 67 – หลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ มาจนถึงระยะที่ 3 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 33 จังหวัดที่ดำเนินการเพิ่มเติม โดยเริ่ม 1 พ.ค.67 เป็นวันแรก

โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ของรัฐที่ใดก็ได้ใน จ.เชียงใหม่ โดยไม่ต้องขอใบส่งตัว

ผู้ป่วยจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้แพทย์ผู้รักษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากรพ.ต้นทางได้ โดยไม่ต้องดูข้อมูลจากใบส่งตัว โดยข้อมูลของผู้ป่วยจะมีความปลอดภัย มีการป้องกันการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

blank