ศธ. เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ “อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ฟรี!” เริ่ม 3 พ.ค. 67 เป็นต้นไป

10840

2 พ.ค. 67 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวในงานแถลงข่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดำเนินกิจกรรมล้างแอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแล บำรุงรักษา

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า จึงอยากเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ทาง www.vec.go.th , Facebook : ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ QR Code (ตามแนบ) เพื่อลดการใช้พลังงาน สร้างอากาศสะอาด และได้รับการดูแลรักษาแอร์ในครัวเรือนให้มีสภาพใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศด้วย เพราะการล้างแอร์ทุก ๆ 6 เดือน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้อย่างน้อย 10% นอกเหนือจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ ฟรี จากนักศึกษาอาชีวะแล้ว น้องๆ ยังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็น “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ต่อไป

ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเหนือ
ภาคกลาง

https://forms.gle/aLZDwnrrUUTGhWrQ7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://forms.gle/iJRs2WyNhALPhYs56

ภาคตะวันออก และ กทม.

https://forms.gle/kNxHBWU9geuUtQQUA

ภาคใต้

https://forms.gle/9HEtiNU1P7BMPmbK7

เงื่อนไขการรับบริการ
– รับบริการเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังและแขวน เท่านั้น
– สามารถรับบริการ 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น
– พื้นที่รับบริการสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 2 เครื่อง เท่านั้น