ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการเน้นย้ำทุกหน่วยงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

98

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการเน้นย้ำทุกหน่วยงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมกันหารือถึงแนวทางการป้องกัน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานปริมาณฝนรวม พบว่าในปีนี้ปริมาณฝนจะน้อยกว่าปี 2565 โดยในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนและการกระจายของฝนลดลง อาจทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน และในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน จะมีฝนจะตกชุกหนาแน่น อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่อาจเกิดน้ำท่วม และเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยได้เตรียมแผน 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในการบริหารการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน หลายหน่วยงานได้เตรียมการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนและเมือง ด้วยการขุดลอกคูเมือง ลอกท่อและเฝ้าระวังทุกจุดเสี่ยงในช่วงฝนตก พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เตรียมเครื่องจักรกล อุปกรณ์ สาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบน เรือยาง รถแบคโฮ เครื่องสูบน้ำ และรถขนย้ายผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานเพื่อเตรียมรับมือภัยต่าง ๆ ทั้งการดูแลจัดการเส้นทาง จัดตั้งป้ายให้สัญญาณเตือนประชาชน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่มักเกิดการอุดตันจากเศษขยะและใบไม้ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง