ม.แม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Nano 9 ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นในพื้นที่ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือน

334

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค(Nano 9) ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อฉีดพ่นเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Nano 9) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 200 ลิตร ให้กับ สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำการพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

S 25247836

นาโนไนน์ เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค(Nano9) นี้วิจัยสำเร็จเมื่อ 9 ปีที่แล้วในปี 2554 ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกัน เชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง ซึ่งมีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้มีการวิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยี นาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเล็กตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษ ของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลยและไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน

04

นับเป็นความโชคดีของสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค(Nano 9) ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำการพ่นฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่บุคลากรของสวนสัตว์เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย

S 25247827
S 25247829
S 252478350103