ผอ.สวนสัตว์ – อธิการบดี ม.แม่โจ้ สวมชุดยอดมนุษย์ พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าโควิด-19 สวนสัตว์เชียงใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

646

ผอ.สวนสัตว์ – อธิการบดี ม.แม่โจ้ สวมชุดยอดมนุษย์ พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื่้อโรคในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ม.ค.64 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวมชุดซุปเปอร์แมนและไอรอนแมน เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนาโน 9 บริเวณจุดคัดกรองทางเข้สวนสัตว์เชียงใหม่ จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว รถรางนำเที่ยว พร้อมกับพื้นที่จัดแสดงสัตว์อีกหลายชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่สวนสัตว์ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อนาโน 9 ที่นำมาฉีดพ่นในครั้งนี้ เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งวิจัยสำเร็จในปี 2554 โดยซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ แต่ในต่างประเทศมีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้มีการวิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเล็กตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเชลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด โดยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เกือบทุกชนิด ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเชื่อมนุษย์ หากจะมีก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโนนี้มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง และ ยังสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน
นานกว่ายาฆ่าเชื้อชนิดอื่น ๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ยืดเยื้อยาวนาน การป้องกันจึงมีความจำเป็นทั้งคนและสัตว์ ทางมหาวิทยาลัยมองเห็นความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดภายในพื้นที่สวนสัตว์จึงมอบน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโนให้จำนวน 200 ลิตร

ด้านนายวุฒิชัย กล่าวว่า ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังสวนสัตว์เชียงใหม่จำนวนมาก ขณะที่สัตว์มีอยู่กว่า 3,000 ตัว จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นซึ่งมาตรการล่าสุดนี้มั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว