Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

-

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

26 มีนาคม 2563 : ตัวแทนผู้บริหารเอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่ม

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!