เตือนอากาศร้อน สัตว์เสี่ยงติด “โรคพิษสุนัขบ้า” เลี่ยงเล่นกับสุนัขไม่มีเจ้าของ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

60

16 มี.ค. 67 – นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำว่าการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้สัตว์เลี้ยงหงุดหงิดง่าย และทำร้ายเจ้าของหรือเด็กเล็กได้ จึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงหากพบว่าสัตว์เลี้ยง มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชน และช่วยกันจับอย่างระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์หรือตัวสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ต่อไป นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด ก็เป็นอีกวิธีที่ประชาชนสามารถช่วยรัฐในการแก้ไขปัญหาได้ และรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วย คาถา 5 ย. คือ“อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

และหากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ควรรีบล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่หลายๆครั้ง เช็ดแผลให้แห้งและป้ายน้ำยาฆ่าเชื้อโพวีโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน จากนั้นควรไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตามเวลาและครบชุด