เอไอเอส เตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

10

เอไอเอส เตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

จาก สถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอส ขอส่งกำลังใจไปยังทุกภาคส่วน และพร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารทั้งมือถือและเน็ตบ้านอย่างเต็มที่ โดยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกระจายทีมวิศวกร Stand by ในพื้นที่เสี่ยง หากต้องมีการแก้ปัญหาฉุกเฉิน

S__79691787_0.jpegS__79691808.jpeg

พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดเข้ามอบน้ำดื่มต่อกองลังผาเมือง โดย พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นผู้แทน รับมอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดินในพื้นที่ 24 อำเภอ 6 จังหวัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน

โดยทุกหน่วยงานในเอไอเอส ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออยู่เคียงข้าง ให้ประชาชนสามารถใช้บริการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องอย่างดีที่สุด

S__79691784_0.jpeg
S__79691786_0.jpeg