กรมทรัพย์สินทางปัญญา ย้ำชัด! ลายช้างบนกางเกงเป็นงานลิขสิทธิ์ ลุยตรวจเข้มสินค้าละเมิดทุกด่านชายแดน และย่านการค้าสำคัญ

65

5 ก.พ. 67 – จากกรณีที่มีข่าวการนำเข้า “กางเกงลายช้าง” ที่ผลิตจากต่างประเทศ มาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการด่วนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ของคนไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ “กางเกงลายช้าง” ในย่านการค้าสำคัญ เพื่อตรวจสอบและให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ค้าว่าควรตรวจสอบสินค้าก่อนนำมาจำหน่าย โดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นของที่ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศ

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ร่วมกับกรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกด่านชายแดนของไทย พร้อมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องวางมาตรการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในท้องตลาด ไม่ใช่แค่เฉพาะกางเกงลายช้างเท่านั้น แต่รวมถึงลวดลายอื่นๆ เช่น แมวโคราช ปลาทูแม่กลอง ก็จะเร่งดำเนินการในลักษณะเดียวกันต่อไป