“ซูเปอร์โพล” เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน พบคนไทย 50.5% (27 ล้านคน) เงินในกระเป๋าอยู่ในขั้นวิกฤต

61

12 ก.พ. 67 – สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง จำนวนคนไทยในวิกฤตการเงิน จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,146 ราย โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

เมื่อถามจากการประมาณการทางสถิติกลุ่มประชากรคนไทยอายุ 16-85 ปีมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 53,417,480 คน พบว่า ร้อยละ 50.5 ระบุ การเงินในกระเป๋าของตนเองอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งเป็นคนไทย จำนวน 26,975,827 คน ในขณะที่ อีกร้อยละ 49.5 ระบุไม่อยู่ในขั้นวิกฤต

ทั้งนี้เมื่อแบ่งตามภูมิภาค พบว่า คนในภาคอีสานส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 ระบุการเงินในกระเป๋าของตนเอง อยู่ในขั้นวิกฤต รองลงมา คือ คนในภาคใต้ ร้อยละ 66.3 คนในภาคกลางร้อยละ 47.2 คนในภาคเหนือ ร้อยละ 35.8 และคนในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 30.8

และเมื่อถามถึงข้อกังวลถ้ามีการแจกเงินดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง เผยว่า กังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพง และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์มากที่สุด

blank