“ไก่ย่างห้าดาว” ประกาศปรับลดราคาหลายรายการ ลดสูงสุด 10 บาท เริ่ม 12 ก.พ. 67 นี้

410

12 ก.พ. 67 – เพจเฟซบุ๊ก “Five Star Chicken” ได้โพสต์ประกาศแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจห้าดาว โดยเอกสารระบุว่า

บริษัทฯ ขอแจ้งการปรับลดราคาจำหน่ายผู้บริโภค มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยโครงสร้าง ราคาใหม่นี้ผู้ประกอบการยังคงได้รับผลกำไรเท่าเดิม ทั้งนี้ การปรับลดราคาตันทุนวัตถุดิบมีผลตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

โดยบริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมาย ร่วมกันของครอบครัวห้าดาวมาโดยตลอด จึงเป็นที่มาของการปรับราคาเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคในครั้งนี้ โดยการปรับราคามีรายการ สินค้าดังต่อไปนี้

ไก่ย่างพริกไทยดำ (ตัว) ราคาปัจจุบัน 185 บาท ราคาใหม่ 175 บาท และส่วนต่าง -10 บาท
ไก่ย่างสตรต้นตำรับ (ตัว) ราคาปัจจุบัน 175 บาท ราคาใหม่ 165 บาท ส่วนต่าง -10 บาท
ไก่ย่างสูตรทรงเครื่อง (ตัว) ราคาปัจจุบัน 165 บาท ราคาใหม่ 155 บาท ส่วนต่าง -10 บาท
ไก่กรอบห้าดาว (ชิ้น) ราคาปัจจุบัน 35 บาท ราคาใหม่ 29 บาท ส่วนต่าง -6 บาท
ไก่ทอดเกลือ (ครึ่งตัว) ราคาปัจจุบัน 79 บาท ราคาใหม่ 75 บาท ส่วนต่าง -4 บาท
ไก่จ๊อต้นตำรับ (ไม้) ราคาปัจจุบัน 30 บาท ราคาใหม่ 25 บาท ส่วนต่าง -5 บาท
ไก่จ้อพริกสด (ไม้) ราคาปัจจุบัน 30 บาท ราคาใหม่ 25 บาท ส่วนต่าง -5 บาท
ไก่จ๊อสามสี (ไม้) ราคาปัจจุบัน 30 บาท ราคาใหม่ 25 บาท ส่วนต่าง -5 บาท
สาหร่ายทรงเครื่อง (ไม้) ราคาปัจจุบัน 30 บาท ราคาใหม่ 25 บาท ส่วนต่าง -5 บาท