รองโฆษกฯ เผยความคืบหน้าของมาตรการ “ยกเว้น” ให้การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ไม่ต้องขอใบอนุญาต รง.4

148

27 ม.ค. 67 – นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าปลดล็อก ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถหาพลังงานสะอาดได้ด้วยตัวเอง เร่งเดินหน้าศึกษาและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าของมาตรการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากจากทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เสนอออกประกาศ “ยกเว้น” ให้การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ที่ติดตั้งในบ้าน อาคารสถานที่ สถานประกอบการ และสถานที่ราชการ ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาตที่เรียกว่า “รง.4” ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 เพราะปัจจุบันนี้​ เทคโนโลยี​มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วด้วยเทคโนโลยีการผลิตโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายพลังงานสีเขียว (UGT) เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดอย่างมีมาตรฐาน มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ และรองรับการจัดหาไฟฟ้าสีเขียวในปริมาณเพียงพอ สนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างการเข้าถึงพลังงานสะอาด ขยายโอกาสการลงทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

“การปลดล็อคดังกล่าวถือเป็นการรื้อ ลด ปลด สร้าง แก้ปัญหาลดขั้นตอนอุปสรรค สร้างโอกาสให้ประชาชนให้เข้าถึงพลังงานสะอาด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้ ทั้งนี้ รัฐบาลมิได้คำนึงถึงแต่ด้านการจัดหาพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมองการไกล​ มีแผนการที่จะดูแลไปถึงตั้งแต่กระบวนการติดตั้ง การดูแล จนไปถึงหมดอายุการใช้ ที่ได้เตรียมมาตรการจัดการขยะของเสียและขยะมีพิษ ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของชุมชนและประชาชนด้วย” นางรัดเกล้า กล่าว