สมาคม JCI Thailand ยกระดับการพัฒนาความสามารถ Leadership skills ร่วมกับมหาวิทยาแม่โจ้

30

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ทางสมาคม JCI Thailand นำโดย คุณวริษฐา โกทนุท นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (JCI Thailand) Joyline Chai JCI Asia and the Pacific Development Council Councillor from Malaysia นางสาวศิริพร คำบุรี นายกยุวสมาคม สาขาเชียงใหม่ ได้เข้าพบคณบดีคณะพลังงานทดแทน มหาวิทยาแม่โจ้ องค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อหารือสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับการพัฒนาความสามารถ Leadership skills ให้กับนักศึกษา ม. แม่โจ้ โดยได้นำเสนอความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของสมาคม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อพัฒนาเยาวชน และ สังคมไทย อย่างยั่งยืนต่อไป

aBMQvO.jpeg

JCI เป็นองค์กรนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเครือข่ายทั้งหมด 120 ประเทศทั่วโลก มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และ ดึงศักยภาพ สร้างโอกาส ความเป็นผู้นำให้แก่ยุวชนของไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ผ่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ระดับประเทศ ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนตอบรับกับโลกยุคใหม่อย่างท้าทาย

ล่าสุด สมาคม JCI (Junior Chamber International) เปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกในภาคเหนือ สมาคมได้วางแผนกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อยุวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดทั้งปี สมาคมมั่นใจว่าการเปิดสมาคมอย่างเป็นทางการแห่งแรกในภาคเหนือนี้ จะสามารถสร้างพลวัตรใหม่ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนไทยอย่างแน่นอน

aBMkgD.jpeg