ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

1674

18 ม.ค. 67 – นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

นายคารม กล่าวว่า การตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคทั้งหมด 14 รายการ ประกอบด้วย
– ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
– ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
– ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
– ตรวจปัสสาวะ UA
– ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
– ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR
– ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol
– ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
– ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
– ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
– ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
– ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST
– เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

ณ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นายคารม กล่าวว่า นอกจากรายการดังข้างต้น ผู้ประกันตนสามารถรักษาฟัน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม อำนวยความสะดวกผู้ประกันตนด้วยบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำฟันฟรี ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี รายการดังนี้ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ณ สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป