รมช.คลัง ยอมรับ “ดิจิทัลวอลเล็ต” 10,000 บาท อาจไม่ทัน พฤษภาคม 67 ยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป

25

17 ม.ค. 67 – นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดยยอมรับว่า คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตได้เลื่อนการประชุม (16 ม.ค.) เนื่องจากมีเอกสารข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเห็นว่าควรเลื่อนการประชุมก่อน เพื่อรอให้เอกสารของ ป.ป.ช. มาถึงพร้อมกัน แล้วประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งเดียว เพื่อกำหนดแนวดำเนินการต่อไป

“หากดูตามกรอบเวลา เราไม่น่าจะดำเนินการได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม แต่รัฐบาลยังยืนยันเดินหน้านโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิตัลวอลเล็ตต่อไป ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบข้อจํากัดของเครื่องมือที่มี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าเครื่องมือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตัลวอลเล็ตอาจจะต้องเลื่อนเวลาออกไป” นายจุลพันธ์กล่าว