ศธ. ไม่ยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารี คงสภาพเครื่องแบบเดิมทุกประการ แม้ผลโหวต 85% อยากให้เปลี่ยน

99

27 ธ.ค. 66 – จากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านเพจกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. 360 องศา ได้เปิดโพลสำรวจความเห็นผู้ปกครองและนักเรียน ในหัวข้อ “ชุดลูกเสือ เนตรนารี อยากปรับเป็นแบบไหน อย่างไรบ้าง” ซึ่งผลสำรวจส่วนใหญ่กว่า 85.22% อยากให้เปลี่ยนเป็นชุดลำลอง หรือชุดพละ หรือชุดนักเรียน แล้วใส่เครื่องหมายลูกเสือเพิ่ม เช่น หมวก ผ้าผูกคอ เนื่องจากสะดวกต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือ ประหยัดเพราะใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่แล้ว เหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย และเหมาะสมกับสภาพสังคมของนักเรียนไทย

ล่าสุด เพจ ศธ.360 องศา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก สรุปผลการประชุม คณะทำงานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุง และพัฒนา เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ เครื่องแบบลูกเสือให้ทันสมัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันเสาร์ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม อภัยจันทวิมล กระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุว่า

1.ไม่มีการยกเลิกเครื่องแบบ ยังคงสภาพเครื่องแบบทุกประการ แต่เป็นการพัฒนาปรับชุด ใช้เฉพาะการฝึกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ /ผู้เรียนคล่องตัวและประหยัด
2.เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
3.การนำผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการลูกเสือด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ