เช็กเลย! เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ PM2.5

160

เทศบาลนครเชียงใหม่ห่วงใยประชาชน จัดทำห้องปลอดฝุ่นในอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันทำการ (ยกเว้น ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันอังคาร – วันเสาร์, ห้องแถลงข่าว สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน และ สถานีขนส่งอาเขต 3 ให้บริการ 08.30 – 18.00 น. ของทุกวัน) เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชน

>> คลิกเช็กพิกัด 

blank