สสจ.ชัยภูมิ ออกหนังสือแจ้งทุก รพ. ขอบุคลากรหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีฉีด ‘ไฟเซอร์’ ที่โพสต์ไปแล้วขอให้ลบทิ้งด้วย

910

สสจ.ชัยภูมิ ออกหนังสือแจ้งทุก รพ. ขอบุคลากรหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีฉีด ‘ไฟเซอร์’ ส่วนที่โพสต์ไปแล้วขอให้ลบทิ้งด้วย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” ได้โพสต์ภาพหนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ระบุว่า ตามที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน วัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ทั้งภาครัฐทุกสังกัด, ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปกป้องระบบสุขภาพและปกป้องชีวิตของผู้ให้บริการ (เป็นวัคซีนบริจาคแบบเฉพาะเจาะจงจากสหรัฐอเมริกา) แต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (เช่นหน่วยกู้ภัย EMS, นักศึกษา) และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้กระทั่งเข็มที่ 1 นั้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขยังมีอีกบางส่วนที่ลงชื่อภายหลังกำลังรอจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ท่านกำกับ/ตรวจสอบการให้วัคซีนไฟเซอร์ (Prizer) เข็ม 3 อย่างเข้มงวด โดยฉีดวัคซีนให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามรายชื่อที่แจ้งเท่านั้น และขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีใน Social Media และขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้ว

Facebook Comments