14 ส.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 44 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 18 ราย

715

14 ส.ค. 64 เชียงใหม่รายงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 44 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 18 ราย

blank
วันที่ 14 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 44 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 18 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,309 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 727 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,496 ราย
– เสียชีวิตสะสม 33 ราย