โฆษกรัฐบาล เผย 4 เดือนแรกปี 2567 ต่างชาติเยือนไทยแล้วกว่า 12 ล้านคน สร้างรายได้ 5.8 แสนล้านบาท มากสุดเป็นชาวจีน ตามด้วยมาเลเซีย

8

9 พ.ค. 67 – นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2567 (4 เดือน) รวม 12,127,447 คน สร้างรายได้สะสมให้กับประเทศเป็นมูลค่า 583,902 ล้านบาท ประกอบด้วย เดือนมกราคม จำนวน 3,035,296 ล้านคน เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3,352,302 ล้านคน เดือนมีนาคม จำนวน 2,982,721 ล้านคน และเดือนเมษายน จำนวน 2,757,128 ล้านคน

โดยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก มาจากประเทศจีน จำนวน 2,351,909 คน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1,569,856 คน ประเทศรัสเซีย จำนวน 767,210 คน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 679,481 คน และประเทศอินเดีย จำนวน 643,587 คน ทั้งนี้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวสะสม 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 12,588,825 คน