blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยหนุ่มโพสต์แชร์ประสบการณ์ ขายสเก็ตบอร์ดโดนจับของถูกยึด ด้านเจ้าหน้าที่ชี้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก เจ้าตัวเผยเพิ่งรู้จริงๆว่ามีข้อกฎหมายกำหนด

หนุ่มโพสต์แชร์ประสบการณ์ ขายสเก็ตบอร์ดโดนจับของถูกยึด ด้านเจ้าหน้าที่ชี้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก เจ้าตัวเผยเพิ่งรู้จริงๆว่ามีข้อกฎหมายกำหนด

-

หนุ่มโพสต์แชร์ประสบการณ์ ขายสเก็ตบอร์ดโดนจับของถูกยึด ด้านเจ้าหน้าที่ชี้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก เจ้าตัวเผยเพิ่งรู้จริงๆว่ามีข้อกฎหมายกำหนด

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสเก็ตบอร์ด โดยระบุว่า ฝากถึงพี่ๆร่วมอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายสเก็ตบอร์ด ในรูปนี้ ผมโดนจับกุม!!
blank
โดยถูกกล่าวหาว่า ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522)ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เอาจริงๆแล้วข้อกฎหมายพวกนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอยู่ สามารถยึดสินค้าเราไปได้เลย สามารถจับกุมตัวเราไปได้เลย โดยไม่มีการตักเตือนก่อน!!!!! ก็อยากให้พวกพี่ๆร่วมอาชีพ ออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ เพื่อทำให้มันถูกต้อง เพราะผิดทั้งผู้ผลิตจนถึงผู้จำหน่าย ตอนนี้ผมได้ประกันตัวออกมาแล้วครับ ด้วยเงินจำนวนนึงซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่กว่าจะหามาได้ก็ต้องทำงานกันหนักพอสมควร เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ต้องเดินทางไปขึ้นศาลอีก สินค้าที่ถูกยึดก็ต้องรอศาลตัดสินกว่าจะได้คืน
blank

ผู้สื่อข่าวจึงได้ย้อนค้นหาเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว พบว่าได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ระบุว่า โดยที่ปรากฏว่ามีการนำเครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนมาจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผู้บริโภคได้ซื้อและนำไปใช้และเกิดความไม่ปลอดภัย บางกรณีประสบอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว จึงกำหนดให้สินค้าเครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติกุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้ “เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เพื่อการกีฬา หรือสำหรับเล่นหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ โดยต้องมีองค์ประกอบคือ ล้อหมุน และส่วนที่ใช้ยึดติด หรือประสานกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น รองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ, โรลเลอร์สเก็ต, โรลเลอร์เบลด, สเก็ตบอร์ด และรถสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก
ข้อ 2 ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ข้อ 3 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ 2 ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 และให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

(1) ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

(ข) การเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง ประกอบด้วยหมวกนิรภัย สนับข้อมือ สนับศอก สนับเข่า

(ค) ผู้เริ่มฝึกหัดใช้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

(ง) ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะ

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

อ่านราชกิจจาฯฉบับเต็มคลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00144839.PDF

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!