Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอยให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม รับมือลอยกระทรงที่ใกล้จะถึงนี้

เชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอยให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม รับมือลอยกระทรงที่ใกล้จะถึงนี้

-

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอยให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม พร้อมแนะให้หันมาปล่อยโคมลอยในเชิงสร้างสรรค์ แทนการปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า ลดการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุม เทศบาลนครเชียงใหม่ พันตำรวจเอกสุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การควบคุมการปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ไปก่อความเสียหายให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใกล้จะถึงนี้
ขณะนี้งานประเพณียี่เป็งหรืองานเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ที่จะเข้ามาถึงแล้ว และเป็นประจำทุกปีที่จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวถือโอกาสปล่อยโคมลอยตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก และถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการรณรงค์ รวมถึงมีการออกประกาศไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ก็พบว่ายังมีการลักลอบขาย อีกทั้งยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำโคมลอยเข้ามาปล่อยในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการออกมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย หรือโคมชนิดต่างๆ ขึ้นไปสู่อากาศให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น
สำหรับมาตรการหลักๆ ที่สำคัญ และจะยังยึดถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด นั่นก็คือ การห้ามปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่หวงห้ามหรือเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การบิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น. ขณะที่ในที่ประชุมวันนี้ ได้มีการร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเตรียมการปรับปรุงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้มีความครอบคลุมและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาประสบการณ์และปัญหาที่พบจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมานำมาเป็นแนวทางแก้ไข เช่น การห้ามขาย ห้ามซื้อ ห้ามนำเข้ามา และห้ามปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตรวจยึดโคมลอยที่มีการเล็ดลอดนำเข้ามาในพื้นที่ได้ในทันทีหากมีการตรวจพบ แล้วให้ไปรับคืนในภายหลัง แต่หากตรวจสอบพบว่าโคมลอยที่ตรวจยึดมานั้นไม่ได้มาตรฐานจะถูกยึดและนำไปทำลาย ส่วนผู้ใดที่ต้องการผลิตและนำเข้าโคมลอยมาจากต่างประเทศเพื่อการค้าขาย จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการงดไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างถาวร เนื่องจากในช่วงนั้นมีมาตรการเฝ้าระวังที่น้อยกว่าช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยให้ถือโอกาสปรับเปลี่ยนแนวคิดการปล่อยโคมลอยมาเป็นรูปแบบใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การนำโคมลอยสีสันต่างๆ มาประดับไว้ ตามจุดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องปล่อยขึ้นไปในอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ยังเป็นการเสนอแนะและเป็นการร่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดอีกครั้ง จึงจะมีการนำมาเป็นข้อบังคับใช้หลังจากนี้ไป

Must Read

อุตุฯ ประกาศเตือน! พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” กระทบไทยทำฝนตกหนักและมีลมแรง ช่วง 28-30 ต.ค. 63 นี้

อุตุฯ ประกาศเตือน! พายุไต้ฝุ่น "โมลาเบ" กระทบไทยทำฝนตกหนักและมีลมแรง ช่วง 28-30 ต.ค. 63 นี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 1 (243/2563) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28...
error: Alert: Content is protected !!