Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เตือน!! ผู้บริโภค เลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย

เตือน!! ผู้บริโภค เลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย

-

เตือน!! ผู้บริโภค เลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เผยผลการตรวจสอบปลาหมึกแห้ง จำนวน 13 ตัวอย่าง พบ 7 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนของแคดเมียม

ซึ่งแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่พบปนเปื้อนได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทั้งดิน และน้ำ จึงพบการปนเปื้อนในปลาหมึกโดยไม่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงได้ยาก

อย่างไรก็ดี อย. ได้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามคุณภาพของปลาหมึกแห้งและปลาหมึกสดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารมีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกำหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากสถานที่จำหน่าย (ตลาด/ร้านค้า) ที่สะอาดและน่าเชื่อถือ สามารถหาให้ข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ และควรบริโภคปลาหมึกแห้งอย่างพอเหมาะ ไม่บ่อยจนเกินไป เนื่องจากปลาหมึกแห้งเป็นมีโคเลสเตอรอล และโซเดียมค่อนข้างสูง หากบริโภคมากเกินเป็นประจำ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนมาได้ที่ 👉👉 สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่าน OryorSmart Application หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดต่อไป

cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้ ในวันที่ 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ม.ค....
error: Alert: Content is protected !!