มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26

1557
CMU Book Fair ครั้งที่ 26

มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26 วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

     เมื่อวันที่ (3 ก.พ.63) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี หรือ CMU Book Fair ครั้งที่ 26 เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการอ่าน และสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ

     ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการจัดบูธจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา จากสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 170 บูธ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน โดยจะมีนักเขียนชื่อดังมาพบปะและเสวนากับนักอ่านในทุก ๆ วัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 – 19.00 น. และกิจกรรมเสริมเพื่อเชื่อมโยง CMU Book Fair สู่ชุมชน ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ห้องสมุดในฝัน” ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน หัวข้อ “นิทานคุณธรรม” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยการจัดประกวดวงดนตรีพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อรักษา สืบสานดนตรีพื้นมืองให้คงอยู่คู่ล้านนาสืบไป

     ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค CMUBookFair

x0pPh8.jpg
x0psER.jpg
x0p2X0.jpg
x0puYu.jpg
x0p6RZ.jpg
x0pnuI.jpg
x0prMP.jpg
x0pH1t.jpg
x0pVDe.jpg
x0pXLl.jpg
x0ppkk.jpg
x0pvEv.jpg
x0pGXE.jpg
x0pLzN.jpg
x0peRV.jpg
x0pm6Q.jpg
x0pFWS.jpg x0pDLz.jpg

////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 กุมภาพันธ์ 2563