เชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวังผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในทุกอำเภอ

20471
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวังผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในทุกอำเภอ

     จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ทุกอำเภอ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้สั่งมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสนี้ จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งว่า จากระบบเฝ้าระวังฯ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 9 ราย ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ จำนวน 6 ราย อีก 3 ราย รอผลการตรวจและเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่อไป

     ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วย และตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม และที่พักอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักทุกแห่งในแต่ละอำเภออย่างละเอียด โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล และหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจเพื่อคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาด และรับประทานอาหารปรุงสุก เป็นต้น

     หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ต้องสงสัยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1048-50 ต่อ 110 หรือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ โทรศัพท์
0-8179-7015

Ra10uD.jpg
Ra1diy.jpg

กาญจนา บุญมี ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 มกราคม 2563