ส่อเค้ารุนแรง! เชียงใหม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูง เริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว

1742

ส่อเค้ารุนแรง เชียงใหม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงเริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว

     วันที่ 9 มกราคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากที่ช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะหมดไปส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้เข้าสู่ช่วงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยในเช้าวันนี้พบว่าสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองสูงขึ้น เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว โดยจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่บริเวณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยทั้งสองอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว

     ทางด้าน ร้อยตรี หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้เปิดเผยว่า จากลักษณะภูมิประเทศของตัวเมืองเชียงใหม่ได้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับ สภาพอากาศนิ่ง ความเร็วลมต่ำ ทำให้การระบายตัวของฝุ่นควันเป็นไปได้ยาก ประกอบกับทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาในพื้นที่จังหวัด ส่งผลทำให้ สภาพอากสในช่วงนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เบื้องต้นได้มีการออกเตือนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

blank

     สำหรับมาตรการในการดำเนินงานขั้นต่อไปนั้น ทาง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตัดหญ้าริมถนนเพื่อลดเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปิด-เปิดน้ำพุในบริเวณตัวเมือง และการฉีดพ่นละอองน้ำตามสถานที่ต่างๆ และยังได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงยุคใหม่ ทำโดยไม่เผา วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยลดวิกฤติจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

blank blank blank blank blank

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร