เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง

280

เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

     เมื่อ (8 ม.ค.63) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

R95xhl.jpg

     นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้สั่งการให้อำเภอที่ยังไม่ได้รายงานทั้งในส่วนของพื้นที่หาของป่า การสำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ และรายละเอียดการกำหนดพื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอ มายังจังหวัดให้เร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการแก้ไขและนำข้อมูลรายงานไปยังรัฐบาลให้รับทราบต่อไป

     นอกจากนี้ ได้ให้อำเภอทั้ง 25 อำเภอที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดฝุ่นควัน รายงานการจัดกิจกรรมมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะนำไปลงปฏิทินกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกิจกรรมการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของการลดปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย

R95UVv.jpg

     ​ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมนี้ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ โดยให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกันแจกสติ๊กเกอร์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้รณรงค์ลดใช้รถยนต์ ทางเดียวกันไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้และลดสาเหตุฝุ่นควันในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการล้างถนน โดยจะมีรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมสมทบในการล้างถนนรอบเขตเมือง เพื่อเป็นการลดฝุ่นควันในเขตเมืองด้วย

      ​และในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้รถยนต์ หรือ Car Free Day (ปั่นล่องก่อง) ในเขตเมือง มีการปล่อยตัวจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และปั่นไปรอบๆเขตคูเมืองชั้นใน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้ และลดการใช้รถยนต์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝุ่นควัน หันมาใช้รถจักรยานแทน ซึ่งตำรวจจราจรจะสำรวจพื้นที่ในการปั่นจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับประชาชน อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด

R95bMQ.jpg

R95iJe.jpg
R95QEk.jpg
R955YE.jpg
R95ERN.jpg
R95OuV.jpg

R95l1S.jpg

//////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8 มกราคม 2563

 

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร 

Facebook Comments