Home Tags AIS 5G Thailand Virtual Expo

Tag: AIS 5G Thailand Virtual Expo

เที่ยวสนั่น รัฐจัดให้ กับ “เราเที่ยวด้วยกัน” ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์”

เที่ยวสนั่น รัฐจัดให้ กับ "เราเที่ยวด้วยกัน" ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” “เราเที่ยวด้วยกัน” เกิดจาก “โครงการเราไปเที่ยวกัน” รวมกับ “โครงการเที่ยวปันสุข” เข้าร่วมโครงการอย่างไร ? เจ้าของโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.ค.63 ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่...
error: Alert: Content is protected !!