ทบ. ตั้งจุดบริการประชาชน 76 จุด ทั่วประเทศ ช่วงสงกรานต์11-17 เม.ย. ตลอด 24 ชั่วโมง

11

10 เม.ย. 67 – เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 นี้ กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในเส้นทางคมนาคมหลักและเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงหรือพบการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตั้งแต่ 11-17 เม.ย. 67 ทั่วประเทศรวม 76 จุด เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน ได้แวะพัก ตลอดจนใช้บริการด้านต่างๆ อาทิ การสอบถามเส้นทาง การแก้ไขปัญหารถเสีย อุปกรณ์ชาร์ตไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือ ห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งโรงพยาบาลค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ยังมีการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วยโดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ส่วนกลาง และ กทม. โทร. 02-2977648-9 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 ภาคกลาง โทร 02-280 3977 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร 044-245946 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ภาคเหนือ โทร 055-242859 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ภาคใต้ โทร 075-383405

นอกจากการดูแลความปลอดภัยในด้านการเดินทางแล้ว พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ และกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งหน่วยและการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดน ทั้งนี้กองทัพบกพร้อมนำศักยภาพของกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติหน้าที่โดยต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

3.3ecc3028b09aec54d.jpeg3.41d00c8721839b8e1.jpeg3.5c2924b1004d0c99f.jpeg3.6b951ad4f4455e504.jpeg3.74dfa3118ae9d2252.jpeg3.8.jpeg3.9a0e1e6115e2e90dc.jpeg