นักวิจัยชี้ “งูเหลือม” ทางเลือกใหม่แหล่งอาหารที่ยั่งยืน ให้โปรตีนสูง โตไวเฉลี่ย 46 กรัมต่อวัน

6

1 เม.ย. 67 – เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์ หลังพบว่า “เนื้องูเหลือม” ที่เลี้ยงในฟาร์มอาจเป็นทางเลือกใหม่แทนเนื้อสัตว์ เนื่องจากแหล่งอาหารถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การศึกษาวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของงูเหลือมลายตาข่ายและงูเหลือมพม่าที่ฟาร์มในประเทศไทยและเวียดนาม พบว่าพวกมันเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งปี แม้ว่าพวกมันจะไม่ได้กินมากเท่ากับสัตว์ชนิดอื่นก็ตาม

เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการเกษตรกรรมทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงกังวลว่าโลกอาจจำเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนมาใช้โปรตีนที่ยั่งยืนมากขึ้น และสัตว์เลือดเย็น เช่น งู ก็ประหยัดพลังงานมากกว่าสัตว์เลือดอุ่น เช่น วัวควาย

แม้ว่าเนื้องูจะถูกบริโภคไปแล้วในบางประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียที่กินเนื้องูเป็นอาหารตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ยังคงมีจำนวนไม่มาก

เพื่อบรรลุผลการค้นพบเกี่ยวกับการเลี้ยงงูได้ศึกษางูเหลือม 4,601 ตัว พวกมันได้รับอาหารจากเหยื่อหลากหลายชนิด เช่น สัตว์ฟันแทะ และปลาป่นทุกสัปดาห์ และวัดขนาดเป็นประจำตลอดหนึ่งปี พวกมันเติบโตโดยเฉลี่ยสูงถึง 46 กรัมต่อวัน โดยเฉพาะตัวเมียโตเร็วกว่าตัวผู้

นอกจากนี้ยังพบว่าทุกๆ 4.1 กรัมของอาหารที่งูกินไป จะได้เนื้องูเหลือม 1 กรัม แม้แต่งูเหลือมที่ไม่กินอะไรเลยเป็นเวลา 20 ถึง 127 วันก็ลดน้ำหนักได้น้อยมาก การค้นพบทั้งหมดนี้ชี้ว่าเนื้องูเหลือมเป็นทางเลือกอาหารที่ยั่งยืนมาก

ที่มา : newsweek