“วิโรจน์” เปิดหนังสือกลาโหม กฎเสนาบดีฯ พ.ศ. 2455 เรื่อง “พลทหารรับใช้” ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น

11

11 มี.ค. 67 – จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปพลทหารรับใช้ สังกัดแห่งหนึ่ง ได้ซักชุดชั้นให้ภรรยาของนาย ซึ่งต่อมา นายวิโรจน์ ลักษณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบ เป็นคลิปเก่า เล่าว่าหลังจากจับได้ใบแดง ปี 64 ก็เข้ากองประจำการที่กองบัญชาการแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี แต่อย่างไรก็ตามในฐานะประธาน กมธ.การทหาร ผมจะติดตามกรณีนี้ ว่ายังมีอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่

กมธ.การทหาร เคยสอบถามผู้แทนจากทางกองทัพ เกี่ยวกับกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2455 ข้อ 49 – 57 กำหนดเกี่ยวกับทหารรับใช้ประจำตัวนายทหาร โดยกำหนดให้ทหารชั้นสัญญาบัตรสามารถมีทหารรับใช้ประจำตัว และให้มีอำนาจลงโทษทหารรับใช้ได้ รวมทั้งยังกำหนดให้ทหารรับใช้มีหน้าที่รับใช้ภรรยา และบุตร ในกิจการภายในบ้านอีกด้วย ซึ่งผู้แทนจากทางกองทัพ ได้แจ้งต่อกรรมาธิการว่าได้ยกเลิกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จะทำหนังสือให้ กระทรวงกลาโหม ตอบยืนยันมาเป็นลายลักษณ์อักษร อีกครั้งหนึ่ง และย้ำว่า “ผมจะติดตามเรื่องนี้ ให้ถึงที่สุดครับ”

ล่าสุด นายวิโรจน์ ลักษณาอดิศร ได้โพสต์ผ่าน X (ทวิตเตอร์) แจ้งว่า กระทรวงกลาโหม ได้ทำหนังสือตอบมายัง กมธ.การทหารแล้วครับ ยืนยันว่า
1) กองทัพไม่มีนโยบายในการนำเอาพลทหารมารับใช้ หากมีนายทหารคนใดนำเอาพลทหารมารับใช้ นอกภารกิจ ละเมิดเกียรติทหาร จะถูกลงโทษทางวินัย โดยไม่มีการละเว้น
2) กฎเสนาบดีฯ พ.ศ.2455 เรื่องพลทหารรับใช้ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว