ทบ. เชิญชวนชายไทยสมัครใจเป็นทหาร 1-12 เมษายนนี้ พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลดูแลสวัสดิการกำลังพล

56

11 มี.ค. 67 – พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก/โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ในวันนี้ ซึ่ง พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในการประชุม โดยหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์สำคัญด้านต่างๆ และได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดการในห้วง 1- 12 เม.ย.  67 (เว้น 6 เม.ย. 67) โดยเฉพาะคณะกรรมการการตรวจเลือก และสัสดี ให้ดำเนินการในทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับชายไทยและครอบครัวในเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆ และสิทธิประโยชน์ในกรณีที่สมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้หน่วยฝึกทหารทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งสถานที่และบุคลากร ซึ่งปัจจุบันได้จัดให้มีการฝึกทบทวนความรู้ของผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดสรรว่ามีความเหมาะสมที่จะดูแลทหารใหม่ตลอดห้วงการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของกองทัพบก

นอกจากนี้ในที่ประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการร่วมคณะของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่ จ.อุดรธานี และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา โดยทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ต่างๆ ท่านได้ไปเยี่ยมบ้านพักกำลังพลรวมทั้งสถานพยาบาลของหน่วยทหาร และมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้รับทราบนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะดูแลสวัสดิการกำลังพลโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย และความพร้อมของโรงพยาบาลทหารในการรองรับการรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนความต้องการ เสนอให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบและอนุมัติการดำเนินการ เพื่อที่กองทัพบกจะได้นำมาดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : กองทัพบก Royal Thai Army