เผยผลโพล “วันวาเลนไทน์” 67 ส่วนใหญ่อยากมอบความรักให้พ่อแม่ คำบอกรักสุดประทับใจ “รักนะ-โอนให้แล้วนะ”

68

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “วันแห่งความรัก” (วันวาเลนไทน์) ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 19,466 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักในปีนี้ ร้อยละ 37.43 ค่อนข้างให้ความสำคัญ ร้อยละ 31.28 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ร้อยละ 21.44 ให้ความสำคัญมากที่สุด และร้อยละ 9.85 ไม่ให้ความสำคัญเลย

2. เด็ก เยาวชนและประชาชนคิดว่าจะมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีให้บุคคลใดในวันแห่งความรัก 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 พ่อแม่/ผู้ปกครอง ร้อยละ 76.62 อันดับ 2 เพื่อน ร้อยละ 48.38 อันดับ 3 คนรัก/แฟน ร้อยละ 46.15 อันดับ 4 ครู อาจารย์/ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 36.30 อันดับ 5 บุตร/หลาน ร้อยละ 23.41 อันดับ 6 ญาติ ร้อยละ 20.17 อันดับ 7 สามี/ภรรยา ร้อยละ 19.82 อันดับ 8 ศิลปิน ดารา นักแสดงและคนดังที่ชื่นชอบ อาทิ วงบีทีเอส วงเอ็นซีที ลิซ่า เป็นต้น ร้อยละ 13.77

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนใฝ่ฝันว่าจะมีความรักรูปแบบใด 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ความรักแบบอบอุ่น ร้อยละ 67.75 อันดับ 2 ความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน ร้อยละ 66.13 อันดับ 3 ความรักแบบซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ร้อยละ 60.00 อันดับ 4 ความรักที่แสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร้อยละ 58.78 และอันดับ 5 ความรักแบบสร้างสรรค์ (นำพาไปทำสิ่งที่ดี) ร้อยละ 47.68

4. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าสื่อควรจะนำเสนอวันแห่งความรักในมิติใดที่เป็นการสร้างสรรค์สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างกัน ลดความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 62.85 อันดับ 2 การแสดงความรักในที่ที่เหมาะสมร้อยละ 58.90 อันดับ 3 การรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 52.82

5. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีวิธีการถนอมความรักความสัมพันธ์ให้ยาวนาน 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ร้อยละ 73.13 อันดับ 2 แสดงความห่วงใย ใส่ใจและมีเวลาให้กันอยู่เสมอ ร้อยละ 72.36 อันดับ 3 ให้อภัยซึ่งกันและกัน ร้อยละ 64.44 อันดับ 4 เคารพขอบเขตและความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 56.93 อันดับ 5 ไม่คาดหวังอีกฝ่ายจนเกินไป ร้อยละ 45.85

6.หากแฟนหรือคู่รัก(ในวัยเรียน)ของคุณขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์คุณจะทำอย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.37 ไม่ยินยอมเพราะยังอยู่ในวัยเรียน ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ยังไม่พร้อม ร้อยละ 14.74 ยินยอมเพราะรัก รู้จักวิธีป้องกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและร้อยละ 8.89 อื่นๆ อาทิ โสด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้น เป็นต้น

7.เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าประโยคหรือคำพูดใดที่ทำให้ท่านประทับใจมากที่สุดในวันแห่งความรัก 5 อันดับ คือ
อันดับ 1 รักนะ/รัก/รักเธอ/I Love Youร้อยละ 57.57
อันดับ 2 เอาเลขบัญชีมา/โอนเงินให้แล้วนะ ร้อยละ 4.59
อันดับ 3 จะดูแลกันตลอดไป/ดูแลตัวเองดีๆนะ/ดูแลสุขภาพด้วย ร้อยละ 3.08
อันดับ 4 ขอบคุณนะ/ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะ/ขอบคุณที่รักกัน ร้อยละ 2.90
อันดับ 5 Happy Valentine’s Day/สุขสันต์วันวาเลนไทน์ ร้อยละ 2.30

8.เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าใครคือ คู่รักต้นแบบที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง 5 อันดับ คือ อันดับ 1 พ่อ – แม่ ร้อยละ 64.07 อันดับ 2 ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 6.32 อันดับ 3 คู่รักดารา อาทิ หมาก – คิมเบอร์ลี่ เจเจ – ต้าเหนิง ณเดชน์ -ญาญ่า ร้อยละ 5.66 และอันดับ 4 คู่ตัวเอง ร้อยละ 1.57