แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 14 กันยายน 2562

4492

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 14 กันยายน 2562

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ฝากวางแผนการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลาเวลา 05.00-18.00 น. เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ

Zv5wbn.jpg
Zv5t9S.jpg
Zv51pg.jpg