(มีคลิป Video) อู้กำเมืองได้ตวย! เปิดตัวนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทย “สุทธิชัย หยุ่น”

เปิดตัวนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทย “สุทธิชัย หยุ่น” ปรากฏตัวบนเวทีพูดคุยกับผู้อำนวยการเนคเทค แถมยังโชว์อู้กำเมืองได้อีกด้วย

      ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ได้เปิดงาน NECTEC-ACE 2019  โดยได้มีการเปิดตัว AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ

       AI for Thai เกิดจากการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI ภายใต้หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRU) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันประกอบไปด้วยงานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติของภาษาไทย, งานด้านการเข้าใจภาพในบริบทของความเป็นไทยและงานด้านการรู้จำและสร้างเสียงพูดภาษาไทย

     ทั้งนี้ภายในงานนี้ยังมีการเปิดตัวนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทยคือ “สุทธิชัย หยุ่น” ปรากฏตัวบนเวทีพูดคุยกับผู้อำนวยการเนคเทค โดยตอนนี้รองรับการพูดภาษาไทย และภาษาไทยท้องถิ่นอีกสองภาษาคือภาษาเหนือและอีสาน โดยบนเวทียังได้มีการโชว์พูดคำเมืองภาษาเหนืออีกด้วย

นักข่าว AI คนแรกของประเทศไทย

9/9/2019 เปิดตัวนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทย Suthichai Yoon #AIFORTHAI #AI #นักข่าวเอไอ

โพสต์โดย NECTEC NSTDA เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019