(มีคลิป) ทบ. แจงคลิปทหารกดเงินตู้ ATM แทนเพื่อนหลายนาย ได้รับความยินยอม เป็นไปด้วยความมีเจตนาดี

270

9 ก.พ.67 – จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นที่มีภาพทหารกองประจำการกำลังถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยมีการกล่าวว่า รับถอนเงินไปให้เพื่อนๆ ทหารกองประจำการในผลัดเดียวกันหลายนายนั้น กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า

ภาพดังกล่าวเป็น ทหารกองประจำการ จากหน่วยทหารของกองทัพบกจำนวน ๒ นาย ในผลัดที่ ๑/๖๖ และ ๒/๖๖ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารร่วมผลัด ให้มาถอนเงินเบี้ยเลี้ยงจากตู้ ATM ตามที่ปรากฏตามภาพข่าว

กองทัพบกขอเรียนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความมีเจตนาดีของหน่วย เพื่อมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการ ดูแลอำนวยความสะดวกทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการตรงตามเวลา โดยในส่วนของเงินที่ทหารทั้ง ๒ นาย เป็นตัวแทนเพื่อนทหารไปกดในครั้งนี้นั้น เป็นเงิน

ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับตามสิทธิ ครบถ้วนตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่กำหนดของกระทรวงกลาโหม โดยการดำเนินการดังกล่าว ทหารกองประจำการเจ้าของบัตรทุกนาย รับทราบจำนวนเงินที่ได้กดมาและจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีทุกครั้ง

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลทหารกองประจำการอย่างครอบคลุมในทุกด้าน และกำชับหน่วยทหารทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด